Koordynator sekcji ds. symulacji w farmacji:

Magdalena Waszyk-Nowaczyk

email: mwaszyk@ump.edu.pl