Koordynator sekcji ds. symulacji w neonatologii:

Alina Kowalczykiewicz-Kuta

email: alina-kowalczykiewicz-kuta@uni.opole.pl