Koordynatorzy sekcji ds. symulacji ECMO:

Mateusz Puślecki

email: mateuszpuslecki@o2.pl

Sebastian Stefaniak

email: sebkos@gmail.com

Certyfikacja Światowej Organizacji Technik Pozaustrojowych

Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, że powołane w ramach Centrum Symulacji Medycznej UMP w 2019 roku „Centrum Pozaustrojowego Wspomagania Funkcji Życiowych i Bezpieczeństwa Pacjenta” koordynowane przez Klinikę Kardiochirurgii i Transplantologii UMP (kierowaną przez prof. Marka Jemielity) pozytywnie przeszło Certyfikację Światowej Organizacji Technik Pozaustrojowych (the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) – akredytującym był prof. Mark Ogino) i dołączyło do grona 10 renomowanych centrów szkoleniowych na świecie. Cieszy szczególnie fakt, że ELSO autoryzuje działania centrum treningowego oraz zaangażowanie i solidność całego zespołu. Certyfikację otrzymaliśmy na 3 lata.
Centrum zostało utworzone dzięki pozyskanym środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu POWER na lata 2018-2021 w celu realizacji kształcenia podyplomowego lekarzy. Dotychczas kurs „ECMO” dedykowany technikom pozaustrojowym, a dokładnie ELSO-Endorsed Comprehensive Course w ciągu 30 spotkań ukończyło 357 lekarzy z całej Polski. Jest to wyraźny wkład naszego zespołu szkoleniowego w popularyzację technik pozaustrojowych w Polsce.
Galeria zdjęć

Nagrodzeni Nagrodą ZŁOTY SKALPEL 2022

Już po raz 14. redakcja „Pulsu Medycyny” wyróżniła innowatorów, którzy zmieniają oblicze medycyny.
W konkursowe szranki stanęło kilkadziesiąt zespołów. Zwycięstwo przypadło autorom zabiegów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki. Wykonuje się je z wykorzystaniem implantów 3D. Tak stworzone konstrukcje odtwarzają fragmenty twarzy, które ucierpiały w wyniku urazu czy choroby. Wielu pacjentów przed wprowadzeniem tak innowacyjnego leczenia nie mogło normalnie żyć.
Źródło: Puls Medycyny, Fot. Adam Burakowski
Kurs „Techniki pozaustrojowego wspierania funkcji życiowych” otrzymał 10 miejsce.

Nagrodzeni nagrodą ZŁOTY SKALPEL 2022 realizujący projekt ECMO:
1. dr hab. n. med. Mateusz Puślecki (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP),
2. dr n. o zdr. Marek Dąbrowski (Zakład Edukacji Medycznej UMP),
3. dr n. med. Marcin Ligowski (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP),
4. dr n. med. Sebastian Stefaniak (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP),
5. prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP),
6. prof. dr hab. n. med. Bartłomiej Perek (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP),
7. dr n. o zdr. Agata Dąbrowska (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP),
8. dr hab. n. med. Wojciech Mrówczyński (Zakład Symulacji Medycznej UMP),
9. dr n. med. Tomasz Kłosiewicz (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP),
10. dr n. med. Maciej Sip (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP),
11. dr n. med. Radosław Zalewski (Zakład Ratownictwa Medycznego UMP),
12. dr Łukasz Puślecki (Katedra Zarządzania Międzynarodowego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),
13. mgr Piotr Ziemak (Centrum Symulacji Medycznej UMP),
14. mgr Małgorzata Ładzińska (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP),
15. mgr Piotr Ładziński (Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej UMP),
16. mgr Konrad Baumgart (Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UMP)
17. mgr Lidia Szlanga (Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii),
18. mgr Ilona Kiel-Puślecka (Centrum Symulacji Medycznej UMP),
19. mgr Marcin Zieliński (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Zakład Ratownictwa Medycznego UMP),
20. mgr Aleksander Pawlak (Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.
21. Norbert Toboła (Centrum Symulacji Medycznej UMP).
Puls Medycyny
15 września 2022 roku podczas podczas tegorocznego 33 kongresu ELSO w Bostonie (USA) dr Mateusz Puślecki oraz dr Marek Dąbrowski przedstawili podczas sesji edukacyjnej koncepcję dotyczącą ECMO Simulation: Its more than Technical Training - How we create… ECMO for Greater Poland. Marek i Mateusz podzielili się doświadczeniem jakie zbudowali w oparciu o utworzenie największego projektu szkoleniowo - naukowego na świecie, dotyczącego kształcenia lekarzy w obszarze technik pozaustrojowego krążenia. Organizatorzy kongresu wymagali, aby wystąpienia były prezentowane w sposób "stand up" niczym ze spotkań TED-EX.

The Extracorporeal Life Support Organization

The Extracorporeal Life Support Organization (ELSO) to międzynarodowe konsorcjum non-profit działające w obszarze międzynarodowej opieki zdrowotnej, wspierające i łączące naukowców, dostawców oraz partnerów przemysłowych. ELSO zapewnia wsparcie osobom prowadzącym terapie w oparciu o pozaustrojowe techniki podtrzymywanie życia poprzez edukację, wytyczne, oryginalne badania, publikacje oraz obszerny rejestr danych pacjentów dotyczących pozaustrojowych technik krążenia (ECMO). Misją i wizją ELSO jest zapewnianie globalnego poradnictwa w technikach krążenia pozaustrojowego, podtrzymujących życie poprzez innowacje, rzecznictwo i rozwój wiedzy.
Motywy strategicznego działania:
• Wspieranie pacjentów, rodzin i ośrodków w celu poprawy dostępu, jakości i wyników za pomocą ECLS.
• Promowanie zaufania i wiarygodności we wszystkich naszych działaniach.
• Zapewnienie wglądu i ostatecznych danych do badań klinicznych, poprawy jakości i analizy porównawczej dla ośrodków, przemysłu i agencji regulacyjnych.
• Prowadzenie i działanie na rzecz globalnej integracji, międzybranżowej oraz między współpracującymi organizacjami.
https://elso.org

KURS "TECHNIKI POZAUSTROJOWEGO WSPOMAGANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ECMO"

Celem kursu "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO" jest rozwój wiedzy i umiejętności oraz utrwalanie świadomości lekarzy, w obszarze dostępności i bezpiecznego stosowania technologii medycznych, będących gwarancją przeżycia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego i życia, w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej i ostrej niewydolności krążenia, po wyczerpaniu terapii o charakterze konwencjonalnym. Więcej informacji o kursie ECMO na stronie internetowej:
https://ecmo-power.ump.edu.pl

Nagroda Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia przyznał nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności dydaktycznej.
Z dumą przekazujemy serdeczne gratulacje!