Koordynator sekcji instruktorów medycznych:

Szymon Rokicki

email: srokicki@wim.mil.pl