Koordynator sekcji ds. symulacji w położnictwie:

Zuzanna Łazar

email: zuzanna.lazar@uni.opole.pl